Mokestis už darželį

Kaip rasti sąskaitas už darželį internete

Kaip rasti sąskaitas internete?


Pasikeitė mokėjimų tvarka

Nuo 2018 m. sausio 1 d., pasikeitė bankinių mokėjimų pagal SEPA standartus formatas, todėl biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ negali tinkamai ir laiku apskaityti įmokų už darželius ar neformalų ugdymą, nes jose nenurodytas arba netinkamai nurodytas mokėtojo kodas.

Kaip mokėti internetu pakeitimai


Dėl nesumokėtų mokesčių už darželį

Dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išieškojimo tvarkos aprašas


Tėvų pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos

Tėvų rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys


Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo