Įstaigos administracija

 

L.e.p. direktorė – Ugnė Kriščiūnienė

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

Interesantų priėmimas:
Pirmadieniais  7.00 – 11.00 val.
Ketvirtadieniais 15.30 – 18.30 val.

2022 m. direktorės metinės veiklos užduotys

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Dulevičiūtė

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Piliutienė

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

 

Sekretorė Birutė Stojanova

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

 

Dietistė Ksenija Balkovskaja

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39