Įstaigos administracija

 

 

 

Direktorė – Danguolė Babičienė, socialinių mokslų magistras,
I – oji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

Interesantų priėmimas:
Pirmadieniais  8.00 – 12.00 val.
Trečiadieniais 15.00 – 18.00 val.

2018 m. vadovo metinių užduočių ataskaita ir vertinimas
2019 m. vadovo metinių užduočių ataskaita ir vertinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gedvilienė, socialinių mokslų magistras,
I – oji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

2018 m. direktorės pavaduotojos ugdymui pasiekti ir planuojami rezultatai, vertinimo išvada

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Piliutienė

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39

 

Dietistė Ksenija Balkovskaja.

Kabineto tel. nr. 85 277 37 75

Sekretorė Loreta Žvibaitė

Kabineto tel. nr. 85 277 58 39