Pedagogai

Įstaigoje dirba 22 pedagogai, kurie turi tokias kvalifikacines kategorijas:

  • Mokytojo – 5,
  • Vyresniojo mokytojo – 6,
  • Mokytojo metodininko – 6,
  • Neatestuoti – 4.

Meninio ugdymo pedagogė – metodininkė Ramunė.

Specialistai:

  • fizinio lavinimo pedagogas – Pavel;
  • logopedė – Aušra;
  • specialioji pedagogė – Edita;
  • dietistė – Ksenija,
  • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Aistė.