„Tyrinėju atrandu“ (STEAM)

 

 

Projekto tikslas – ugdyti smalsų, besidomintį viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebintį, bandantį, samprotaujantį, aktyviai veikiantį bei ieškantį sprendimų vaiką.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti vaikus tyrinėti save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką.
  2. Įvaldyti tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą, sprendimų ieškojimą).
  3. Sudaryti sąlygas samprotauti apie tai, ką pastebėjo, pajuto, patyrė, atrado.
  4. Eksperimentuoti, bandyti, išmėginti, kurti darbelius.
  5. Eksperimentuoti, tyrinėjant savo judėjimo galimybes (laipioti, balansuoti ir pan.).

Šių dienų vaikai ugdosi pramoginėje kultūroje, apsupti virtualios aplinkos. Vaizdai ir garsai – ryškūs ir greitai besikeičiantys, todėl kasdienis gyvenimas – pilkas ir nuobodus. STEAM ugdymo metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikas tenkina visus svarbiausius savo poreikius. Veikla eksperimentuojant, bandant, naudojant įvairias medžiagas (vandenį, kitus skysčius, įvairų gruntą, dailės priemones, medžiagas, muzikos instrumentus ir kt.) sudaro optimalias sąlygas vaikams rinktis norimą veiklą ir ją plėtoti, t.y. būti aktyviam, smalsiam, kūrybiškam. STEAM – tai gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika. Šios sritys glaudžiai susijusios – nauji gamtos mokslų atradimai atveria kelią naujiems technologijų ir inžinerijos išradimams, kurie lengvina mūsų gyvenimą ir padeda tobulinti pasaulį.

Įgyvendinant projektą, vaikai kurs darbelius iš įvairaus dydžio ir formų dėžučių, kurs siužetus aplikacijos būdu iš vienos ar kelių formų geometrinių figūrų, kurs gyvūnus iš popieriaus juostelių, atliks bandymus su augalais, aiškindamiesi jų poreikius (šviesa, drėgmė), tyrinės muzikinių instrumentų skleidžiamus garsus, mokysis išlaikyti kūno pusiausvyrą, laipioti, šliaužti įvairiais būdais. Visa tai padės vaikams ugdytis atitinkamus tyrinėjimo, kūrybiškumo, fizinio aktyvumo, meninės raiškos sričių gebėjimus bei esmines nuostatas.