„Knygelė – geras draugas“

Šio projekto tikslas – padėti ikimokyklinukams ugdytis sakytinės ir rašytinės kalbos srities pasiekimus.

Projekto trukmė – 2020 m. vasaris – gruodis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai yra smalsūs ir žingeidūs. Jie stebi aplinką, kaupia, praturtina savo patirtį, žaisdami, atlikdami įvairias užduotėles ir kt. Knyga vaikams patraukli nuo mažumės: iš pradžių sudomina  daiktų piešiniai, iliustracijos, vėliau dėmesį patraukia rašmenys, tekstas; pradeda skaityti.

Projekto įgyvendinimo metu vaikai susipažins su įvairių rūšių knygomis: prozos, poezijos, muzikos (natų), enciklopedijomis ir kt. Mokysis „gydyti“ susirgusias knygeles; sužinos, kam reikalingi skirtukai,  kur ir kaip laikomos knygos, lankysis bibliotekoje.

Vaikams bus siūlomos įvairios veiklos: žaisti biblioteką, gaminti knygeles, piešti iliustracijas perskaitytiems kūriniams, gražinti raides, rašinėti grožinių kūrinių veikėjų vardus, netgi bandyti užrašyti savo sukurtus apsakymus ir kt.