Logopedas

Logopedo darbo tikslas – visapusiškai įvertinti vaiko kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius; teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padedant sutrikimus visiškai įveikti arba sušvelninti.

Logopedas darželyje:

  • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • skiria specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • teikia pagalbą vaikams individualiose, pogrupinėse (2-4 vaikai) pratybose, taikant specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti;
  • dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
  • konsultuoja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tėvelius, grupių pedagogus.

Vaikų kalbą darželyje logopedė tikrina rugsėjo mėnesio pirmąją ir antrąją savaites, sudaro logopedinį vaikų sąrašą ir suderina jį su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Sausio ir gegužės mėnesiais vertinama vaikų, lankiusių logopedines pratybas pažanga ir pokyčiai, šalinant kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

„Linksmasis liežuvėlis“