Laiškas bendruomenei

Mieli Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės nariai

         Ilgą laiką mes ėjome visi drauge, pasitardami, kurdami gražią „Pasaką“ vaikams ir kitiems bendruomenės nariams. Stengėmės, kad aplinka būtų ne tik estetiška, bet ir inovatyvi, moderni, atliepianti nūdienos poreikius. Sukūrėme unikalią, vienintelę respublikoje įstaigą, kur šeimos turi pasirinkimą ugdyti vaikus pagal norimą metodą: kūrybinį visuminį, Valdorfo, Montesori. Džiaugiamės, kad mūsų ugdytiniai į mokyklą išeina puikiai pasirengę. Nemaža jų dalis aplanko mus ne tik būdami pirmokais, antrokais, trečiokais…., bet ir abiturientais. Dar smagiau, kai atveda savo vaikus ir pasakoja, kad jiems patiems buvo gera darželyje ir nori, kad „Pasaką“ lankytų jų vaikai.

         Darželio visas personalas yra puikus: rūpinasi sveika vaikų mityba, švaria ir tvarkinga aplinka, nuolat kelia kvalifikaciją, taiko naujus ugdymo būdus, priemones, sistemingai aiškinasi vaikų poreikius ir stengiasi juos atliepti. Pedagogai drauge su vaikais aktyviai dalyvauja darželio, respublikos, tarptautiniuose projektuose. Kokie įspūdingi tradiciniai bendruomenės renginiai: šeimų pasirodymai, pedagogų linijiniai šokiai ir nepakartojami spektakliai – miuziklai.

         Iš tiesų, drauge daug nuveikėme.

         Mes – Danguolė ir Jolita esame visiems dėkingos už nuoširdžią bendrystę, už palaikymą, už gerus žodžius, laiškus, komplimentus, šypsenas.

         Lapkričio 30-oji diena – yra paskutinė mūsų darbo diena „Pasakoje“.

Danguolė ir Jolita