Nuotolinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2020 04 03

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, lopšelis-darželis „Pasaka“ organizuoja:

  • nuotolinį ugdymą pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2017) ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa (2014).
  • naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: elektroninį paštą, lopšelio-darželio svetainę, Facebook, kitas ryšio priemones.
  • tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.
  • siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo,  vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai),  mokytojai papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Messenger“, „Viber“,  bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu  ar dalintis SMS žinutėmis.

Su švietimo pagalbos specialistais galima susisiekti šiais telefono numeriais:

Aušra (logopedė)  tel.: 868415262;

Edita (specialioji pedagogė) tel.: 863677617.

PATARIMAI/PASIŪLYMAI:

Vaizdo įrašas „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“

DOKUMENTAI:

Kita informacija